Utbildning

Annelie Nilsson har arbetat under många år som kursledare, lärare och handledare med vidareutbildning för sjukgymnaster. Utbildningen utgick i från ett helhetsperspektiv på kropp och själ med en självpsykologisk och affektteoretisk grund. Utbildningen bygger på den Norska psykomotoriska traditionen, PMF, som sedermera utvecklades till PDK, psykodynamisk kroppsterapi, som var en 40 p utbildning på Karolinska Institutet.

Min vision är att kunna erbjuda en sammanhållen kroppsterapeutisk utbildning motsvarande Steg 1.

 

 

1-årig utbildning i Kroppsinriktad Psykoterapi

Kursen avser att ge en bred orientering i kroppspsykoterapeutiska teorier och
metoder samt träning i att integrera dessa med deltagarnas kliniska verksamhet.
Teorigrunden utgår ifrån arbeten av Reich, Lowen och Downing, m fl. samt från
den aktuella hjärn- och spädbarnsforskningens kunskap om hur kropp och psyke
samspelar och ger uttryck åt varandra. Kursledarna delar med sig av sina olika
erfarenheter och kunskap och du får praktiskt pröva på hur man kan
uppmärksamma och använda sig av kroppsuttryck för att arbeta med omedvetna,
implicita processer, drömmar, kroppsminnen och relationer. Kursen belyser
också från ett kroppspsykoterapeutiskt perspektiv begrepp som intoning,
terapeutisk allians och intersubjektivitet i en psykoterapeutisk relation.
Kursen ger även en inblick i imaginativa tekniker och mindfulness.

Utbildningen vänder sig till alla med psykoterapeutisk kompetens motsvarande
steg-1 eller mer.

Kursledare:
Annelie Nilsson
Socionom, leg.sjukgymnast (MSc), leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Utbildad i Psykodynamisk kroppsterapi, (PDK), Body Harmony, Frigörande andning, Downings grundnivå, även Reich och Lowen finns i bakgrundens kurser. Lång erfarenhet som lärare och kursledare på sjukgymnastutbildningen, KI. Det jag vill bidra med är teorier och övningar kring kroppens och känslornas betydelse för vår identitet och vikten av att vara i Nuet, medveten närvaro. Jag tar även upp terapeutisk förhållningssätt och hur vi integrerar kroppsliga interventioner med samtalet.

Teresa Allzén
Leg psykolog, leg psykoterapeut med hypnos- och symboldramakompetens. Kroppspsykoterapeut utbildad i Analytisk kroppspsykoterapi (Bioenergetisk analys) enligt Reich och Lowen samt i Kroppsorienterad psykoterapi enligt Downing. Lärare och handledare i psykoterapi och psykosocialt arbete.
Läs mer: www.allzen.net

Utbildningen omfattar fyra seminarier + tre handledningstillfällen.

Se Aktuellt för nästa utbildningsstart och kursdatum!

Lokal: Centralt i Stockholm
Kostnad: 12 000 kr + moms anmälningsavgift 2000 kr, max 12 deltagare.


 

 

Utforska din kroppsliga och affektiva närvaro

Workshop/handledning, se aktuellt för datum

Syftet är att ta hand om dig själv och dina reaktioner samtidigt som du ökar kvalitén i det professionella och relationella mötet med dina klienter.

Vi utforskar genom olika kroppsliga metoder:
- Arbete med symboler via musik/bild/berättande
- Yoga/Dans
- Mindfulness övningar
- Authentic movment
- Konstellationsarbete
- Kroppsterapeutiska tekniker

Målgrupp: Terapeuter och andra som arbetar med människor på olika sätt.
Pris: 4000 kr exkl moms
Plats: Centralt i Stockholm

Ledare:
Annelie Nilsson, socionom, leg. sjukgymnast. leg.psykoterapeut, handledare

Annelie har forskat kring betydelsen av terapeutens kroppsliga närvaro både för den terapeutiska processen och för att terapeuten skall kunna ta hand om sig själv och sina egna reaktioner på ett bra sätt.

Läs mer i uppsatsen "Terapeutens kroppsliga erfarande..."

Välkomna med frågor och anmälan till:
Annelie Nilsson, 7005251767, Kroppsvisdom@hotmail.com

 

 

Affektskola/Känsloskola

Genom upplevelsebaserade övningar baserat på affektteori och på affektintervjun går vi igenom våra basaffekter. Syftet är att du efter genomgången kurs ska kunna använda dig mer medvetet av dina Känslor/affekter både i dit eget liv och i ditt yrkesliv.

Beställ din egen affektskola till ditt företag.

Läs mer!

 

 

Andra utbildningar som vi kan erbjuda:

Psykosomatisk sjukgymnastik, i teori och praktik.
Affekteori inkl. affektintervju som bedömningsinstrument.
Affektfokuserade samtal i behandlingen.
Mindfulness
Bedömningsinstrument så som ROK (resursorienterad kroppsundersökning) Kroppshistoria, Kroppsbild mm
Terapeutiskt förhållningssätt utifrån självpsykologisk grund.
Kroppsmedvetandeträning, avspänning, Yoga och PMF-övningar
Pumpmassage
Klassisk massage

Vi erbjuder även handledning enskilt och i grupp med denna inriktning.

Vi kan också skräddarsy en utbildning på din arbetsplats, eller om ni är en grupp som har specifika önskemål.