Om mig

Annelie Nilsson

Jag har över 20 års erfarenhet av att guida personlig utveckling samt lång erfarenhet av handledledning och utbildning bl.a. vid sjukgymnastutbildningen på Karolinska Institutet. Jag är utbildad socionom, leg.sjukgymnast, leg. psykoterapeut samt handledarutbildad.

Den kroppsterapeutiska inriktningen omfattar traditionell Bioenergetic (A. Lowen), Downing (mellannivån) och Psykodynamisk kroppsterapi, PDK. Jag är även utbildad i massage, rebirthing (frigörande andning) och Body Harmony. Min handledarutbildning har en inriktning mot uttryckande konstterapi/ickeverbala terapiformer och med ett gruppanalytiskt perspektiv(se Psykoterapisällskapet och Expressive Arts).

Jag har erfarenhet av att arbeta med sambandet mellan kropp och själ inom psykiatri, psykosomatik, smärtbehandling, missbruksvård, parsamtal och utbildning, samt från arbete med ungdomar. Dessutom har jag 30 års erfarenhet av egen personlig utveckling genom olika terapiformer samt bl.a. yoga, meditation och dans.


Utbildning:

Socionomexamen -77 (Stockholms universitet)
Leg. Sjukgymnast -88 (KI)
Grundläggande psykoterapeutisk kompetens, Steg 1 -93 (IPP)
Vidarutbildning i Psykodynamisk kroppsterapi, PDK, steg 1, -97, (KI)
Magisterexamen i medicinsk vetenskap -00 (KI)
Leg.Psykoterapeut -06 (Sapu, Stockholm Akademi för PsykoterapiUtbildning).
Handledarutbildning, inrikt. mot uttryckande konstterapi/ickeverbala terapiformer samt gruppanalytiskt perspektiv -08.
Helande ledarskap, Sofiasamfundet, 08-10
Existentiell folkhälsa 7,5 hp på Teologiska högskolan i Stockholm ht -12