Om KroppsVisdom

Målning av Åsa Karlsson Målning av Åsa Karlsson

KroppsVisdom är ett företag som grundades av mig, Annelie Nilsson, för 20 år sedan. KroppsVisdom erbjuder psykoterapi, kroppspsykoterapi, parsamtal (imago), handledning, coachning samt föreläsningar och kurser. Även i handledning och parterapi arbetar jag med olika medvetenhetsnivåer och tar in de implicita/outtalade/ickeverbala processerna. KroppsVisdom erbjuder även grupper bl.a. i form av känsloskola och mindfulnessträning för terapeuter.

Grunden finns i den nyare psykodynamiska traditionen, självpsykologi och relationell psykoterapi där även kognitiva tekniker används. Verksamhen bygger även på ett systemteoretiskt och psykobiologiskt perspektiv på samband. Ur ett genusperspektiv beaktas hur konstruktionen av manligt och kvinnligt påverkar våra liv och vår hälsa (Läs mer!). Även existentiella och andliga frågeställningar finns med. KroppsVisdom arbetar med grundorsakerna till problemen hos individer, par eller andra system.

Vi tar vara på kroppens egen visdom, kroppen vägleder oss. Många av våra kroppsliga signaler är känslor, vilka är ett viktigt medfött informationssystem som har sin resonanslåda i kroppen. Alla känslor berättar något för dig om hur du mår, andras avsikter, vilka beslut du skall fatta och hur du bör handla. För att kunna använda detta informations- och kommunikationssystem behöver du ha god kontakt med din kropp.