Individuella sessioner

Jag arbetar med individuella möten både i kortare konsultationer/coachning och korttidsterapi samt i längre terapier.

Vi undersöker tillsammans hur vi kan förstå dina problem utifrån din aktuella livssituation och din historia. Vi kartlägger din kontakt med dina känslor och kontakten med kroppen och dess signaler. Detta ger dig en ökad medvetenhet om dig själv och ditt sätt att reagera. Du får nya verktyg för att förstå dig själv, andra och livet, vilket ger dig större handlingsfrihet.

 

KroppsVisdoms praktik - Samtal i en individuell session

 

I samtalet använder vi oss av information från kroppen och känslorna för att förstå. Men även för att få tillgång till andra medvetenhetsnivåer än de rent kognitiva. Den kroppsterapimetod som används är Psykodynamisk kroppsterapi (PDK) som vilar på självpsykologisk och affektteoretisk grund. Här integreras samtal med kroppsliga metoder.

Genom att stanna upp i nuet och lyssna till kroppens signaler kan du höra din egen inre röst. Genom ökad kontakt med Kroppen och Känslorna kan du inte bara skapa hälsa utan även få större tillgång till din glädje och din kreativitet.

Jag har stor tilltro till de självläkande krafterna, varje människa har sin egen väg att gå mot hälsa och kreativitet. Därför blir varje möte unikt och detta styr hur vi kommer att lägga upp vårt arbete tillsammans.

 

KroppsVisdoms praktik - KroppsläsningkroppsVisdoms praktik - Kroppsbehandling