Välkommen till KroppsVisdom

Psykoterapi, kroppspsykoterapi, parterapi och handledning

 

Annelie Nilsson

I min verksamhet som kroppspsykoterapeut, sjukgymnast, handledare och föreläsare arbetar jag med att sätta in kunskapen om kropp- och själsamband, psykosomatik, i ett samhälleligt och existentiellt perspektiv. All min verksamhet grundar sig på att söka närvaro i Nuet med fokus på våra upplevelser i kontakt med kroppen, våra känslor och våra tankar.

Vi har genom livet formats av alla våra samlade erfarenheter och vi har utvecklat mönster (skript) på olika nivåer för hur vi tolkar, förstår och handskas med de olika situationer vi möter i livet. Mönstren finns bl.a. på tankemässig, känslomässig och kroppslig nivå.

Min grund är att genom ökad kontakt med kroppens förnimmelser och våra känslor starta en process där vi får alltmer kontakt med vårt ”sanna själv”. Genom att vara närvarande i nuet och genom att öka vårt medvetande kan vi frigöra läkande krafter inom oss själva och öka våra förutsättningar att förändra invanda mönster.

Jag utgår alltid från ett tredelat fokus på Kropp, Känslor och Tankar.

Välkommen,
Annelie Nilsson

 

Open To Awareness

Mindfulness means moment-to-moment, non-judgmental awareness. It is cultivated by refining our capacity to pay attention, intentionally, in the present moment, and then sustaining that attention over time as best we can. In the process, we become more in touch with our life as it is unfolding.

Myla & Jon Kabat-Zinn

(citat från "Living Presence", se Lästips)