Handledning/Coaching

Vägval

I handledning/coaching skapar vi tillsammans ett rum för reflektion. Detta kan ske individuellt eller i grupp. I grupp tar vi tillvara tankar, känslor och kroppsliga signaler hos alla för att förstå processer.

Jag arbetar bl.a. utifrån ett gruppanalytiskt och icke-verbalt perspektiv. Handledningen/ coachingen är upplevelse-baserad och gestaltande i olika former bl.a. bild, musik och kroppsövningar ingår tillsammans med reflektion. Handledningen/coachingen kan ha olika fokus beroende på Era behov.

Handledning/coaching är ett effektivt verktyg för kvalitetssäkring, verksamhetsutveckling och personalvård. Målgrupper kan vara terapeuter av olika slag, team, yrkesgrupper, behandlingshem, vårdavdelningar, vårdcentralspersonal, chefer m.fl.


"Why do we want to become more aware?

If we remain unaware, we:
- repeat the past,
- remain stuck in relationships,
- live superficial, literal and one dimensional lives,
- lack experiences of love and beauty, and
- have limited connection to others and the universe.

With awareness, we are fully involved with life. Awareness is sensing deeply and sensitively for what really is. To do this, we need to approach the present as totally new. When we can be open and attentive in each moment, we begin to free ourselves from the conditioning of the past and the suffering that it so often brings.

If moment by moment you can keep your mind clear then nothing will confuse you"

Sheng yen
(citat från "Living Presence", se Lästips)

 

 

Women in Business

Kärlek Visdom Mod

 

Ledarskaps och mentorprogram/Individuell coaching

Jag fokuserar på att erkänna, värdesätta och utveckla de feminina egenskaperna i ledarskapsrollen. När det kvinnligt feminina får en framträdande plats blir resultatet hållbara lösningar och ökad lönsamhet – både i företaget, för dig själv och för jorden. Vi är mitt inne i ett paradigmskifte där kvinnors specifika egenskaper och förmågor efterfrågas i näringslivet, i politiken, i samhället och i ledarskapet – över hela världen. Min intention är att stödja dig som kvinna att verka i din fulla kvinnliga kraft i alla delar av ditt liv.

Vi kommer bla. att fördjupa oss inom följande teman:
Kvinnligt ledarskap, Modet att alltid vara kvinna, Kvinnors naturliga ledarförmågor, ta hand om dig själv innan du tar hand om alla andra, kvinnlig sexualitet som kraftkälla, inventering av dina kvinnliga förmågor, talanger och styrkor, Kvinnlig makt - en win-win strategi, utforska, utveckla och lev din fulla kvinnliga potential.

Startar kontinuerligt anmäl ditt intresse för att ingå i en grupp eller för individuella träffar.

Se Lästips!


"Women's web thinking, intuition, mental flexibility, long-term planning, creativity, imagination and verbal and social skills - as well as their different views of power - create undeniable win-win strategies in business."

Helen E. Fisher
Ph.D. Research professor, Center for Human Evolutionary Studies at Rutgers University

"If ever the world sees a time when women shall come together purely and simply for the benefit and good of mankind, it will be a power such as the world has never known."

Matthew Arnold, a nineteenth-century poet