Grupper

Grupper startar kontinuerligt med följande teman:

  • Känsloskola byggd på J&K Monssens affektintervju. Läs mer!
  • Mindfulness - medveten närvaro/kroppsmedvetande inspirerad från psykodynamisk kroppsterapi, psykomotorisk fysioterapi, Pmf och yoga.
  • Singelcoaching
  • Kvinnors Visdom - återfinn/förstärk din kvinnlighet
  • Bearbeta sexuella övergrepp utifrån boken "The Wounded Heart". Se Lästips!
  • Kroppsterapi - samtal blandas med kroppsövningar

Beställ gärna en grupp utifrån Era egna behov.En grupp elefanter